Lid worden

Doel van de Continental Motorhome Club VZW

De gebruikers, eigenaars en huurders van motorhomes verenigen om:


Waarom de voorkeur geven aan de C.M.H.C. vzw?
Door de rechtspersoonlijkheid van onze vzw worden: C.M.H.C. vzw is een volledig onafhankelijke vereniging met reeds meer dan 37 jaar ervaring.

De jaarlijkse bijdrage van 50 euro lidgeld laat zich vlug terug betalen door de voordelen die bedongen worden bij leveranciers en dienstverleners.

De C.M.H.C. vzw. bezit een eigen Clubblad. Opgelet! Vanaf 2018 zal het clubblad in zijn huidige vorm worden afgeschaft. De leden die momenteel het programma of andere nuttige informatie krijgen via hun PC, blijven deze ook zo krijgen. De leden die momenteel het programma of ander nuttige informatie krijgen via de post, zullen dat in de toekomst nog altijd via deze weg ontvangen. De sfeerbeelden die genomen zijn tijdens onze weekends zullen door de Voorzitter verwerkt en gepubliceerd worden via onze website.

In een goed georganiseerde rechtsgeldige vereniging zijn we samen sterk!


Inschrijvingsformulier voor nieuwe leden

Echtgeno(o)t(e) 1 Naam:
Geboortedatum:
Echtgeno(o)t(e) 2 Naam:
Geboortedatum:
Kind 1 Naam:
Geboortedatum:
Kind 2 Naam:
Geboortedatum:
Adres: Straat: Nr.:
Postcode: Gemeente:
Tel.:
E-Mail:
Zwerfwagen? Reeds houder Nog niet
Merk zwerfwagen
Model: Bovenbouw Semi-Integraal Integraal
Kenteken:
Anti-Spam: 5+2=


Als zwerfauto-gebruiker en niet-werkend lid van de vzw C.M.H.C. nemen ik en mijn gezin de verplichting aan:
Mijn lidmaatschapsbijdrage voor de periode van 12 maanden, zijnde €50 betaal ik via overschrijving op rekeningnr. BE15 7380 0472 4730 van de vzw C.M.H.C.